O nas


Jesteśmy grupą niezależnych konsultantów wywodzących się ze znanych agencji PR. Gdyby policzyć nasze wspólne doświadczenie, nazbierałoby się około 30 lat. Wciąż jednak lubimy myśleć nieszablonowo, choć strategie planujemy twardo stąpając po ziemi. Jesteśmy blisko naszych klientów, bo przyjmujemy tylko te projekty, w które sami wierzymy. Mamy swoje pasje, a jedną z nich jest komunikacja marketingowa i PR.

Konsultanci

Agnieszka Krysztofowicz

Od kilkunastu lat zawodowo związana z komunikacją 360°. Doradzała zarówno małym lokalnym firmom, samorządom, jak również dużym międzynarodowym korporacjom. Orędowniczka myślenia out of the box: ceni nieszablonowe podejście połączone z racjonalną oceną sytuacji. Współpracowała m.in. z takimi firmami i instytucjami, jak: Agros Nova, Colgate-Palmolive, Johnson&Johnson, Komisja Europejska, PKP Energetyka oraz Urząd Miasta st. Warszawa. Jest absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Radosław Pancewicz

Od 8 lat planuje i realizuje kompleksowe kampanie z pogranicza PR i marketingu. Specjalizuje się w budowaniu wizerunku marek, projektach korporacyjnych i edukacyjnych. W swoim portfolio ma współpracę z takimi firmami, jak: Adidas, Diageo, Janssen, Lanxess, Panasonic, Pfizer. Ukończył Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Public Relations Consultatns Association w Londynie.

Maria Konieczna

Z branżą PR związana od 2008 roku. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym i kompleksowej obsłudze marketingowo-komunikacyjnej dla segmentów wrażliwych. Realizowała kampanie w przestrzeni on-line i off-line dla takich klientów, jak: Adamed, Bayer, IBSA, Ferring, GSK, PZU i PGE. Posiada dyplom w dziedzinie ekonomii, coachingu i budowania strategii marketingowych. Jest laureatką wyróżnień za prace poświęcone tematyce CSR.

Tylko długofalowe i wielowymiarowe działania mogą zbudować lub zmienić wizerunek firmy czy produktu. Od czego zacząć? Od przemyślanej i kompleksowej strategii komunikacji, której zostaną podporządkowane wszystkie kolejne realizacje.

O reputację firmy można dbać, ale zdecydowanie lepiej byłoby nią umiejętnie zarządzać. Zjednanie mediów, liderów opinii oraz instytucji ważnych dla branży to dobry początek drogi do sukcesu.

Ryba psuje się od głowy, podobnie jak firma. Tylko poinformowany klient wewnętrzny jest w stanie zrozumieć i poprzeć wszelkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i otoczeniu.

Marka to nie tylko produkt, ale również wartości, które za nim stoją. Jak przekonać konsumenta do tych wartości? Sposobów jest tyle, ile produktów na rynku.

Bycie odpowiedzialnym w biznesie to nie tylko moda, to powinność. Dobrze skrojony program CSR przyniesie korzyść dla firmy i otoczenia.

Edukacja może zmienić rynek. Świadomy klient to lepszy klient, a stanowisko eksperta, to dobry start, by stać się liderem branży.

Warto dobrze zaplanować obecność nowych mediów w szerszym planie komunikacji. Każdy głos jest istotny, a interakcja z konsumentem czy partnerem to szansa, której nie było jeszcze kilka lat temu.

Najlepszy kryzys to taki, którego nie ma. Komunikacja kryzysowa to nie tylko gaszenie pożaru, ale przede wszystkim zapobieganie zaprószeniu ognia.

Powody mogą być różne, dla których w firmie nie ma działu PR. Bez względu na przyczynę, jesteśmy gotowi ten dział stworzyć i poprowadzić go kompleksowo.

Oferta


Kinds Of Back Pain As Well As Bed Mattress That May Aid

Kinds Of Back Pain As Well As Bed Mattress That May Aid

About your wellness, the best important furniture you own is your bed. You invest roughly one third of your life in bedroom. An annoying bed can easily have an unfavorable effect on the amount and premium from your sleep. This is especially the case for countless pain in the back victims that have actually been actually sick encouraged over the last a number of decades that a company bed mattress is better for all of them. In actuality there are actually several variables to consider when picking the greatest cushion for you, including: the form of back complication you are experiencing, your rest setting, bed mattress help, and also your comfort inclination.

go hereOther kinds of bed mattress Home Page assist lessen pain for various types of rear issues as well as symptoms. Folks with lustrous disc problems possess indicators that include a shooting pain in one lower leg from the top of the butt to the lesser leg or even shoe alonged with feeling numb, the sensation of "pins as well as needles", or even lower leg weakening. Those experiencing this disorder would certainly profit from a company mattress as a bending over or bending bed mattress may be incredibly awkward.view source

Patients of spinal constriction experience discomfort, cramping or even numbness in the back, legs, upper arms, and also shoulders and function far better in a stretched or loosened position. For that reason, a somewhat softer bed mattress works much better for them. One of the most usual back pain problem is lower pain in the back. Usually people experience a hurting plain pain in the center of the reduced spine. A scientific study away from Spain revealed that a channel organization bed mattress is actually usually far better at relieving constant back pain compared to a firmer style. However, there isn't really one singular design from cushion that functions best for everybody along with lower neck and back pain.

In conjunction with the kind of pain in the back you deal with, yet another aspect to think about is actually the posture where you rest. If you have a lustrous disk concern after that sleeping on your stomach with a standard cushion under your belly and hips is most likely the absolute most comfy position for you given that it decreases worry on the degenerated disc in your lesser back. A stronger bed is actually most ideal for sleeping on your stomach while a softer bed mattress will trigger an uncomfortable arc in your back that are going to exacerbate your condition.

Another significant consider choosing a mattress is the help that mattress gives. A supporting bed mattress is going to supply the correct harmony from help as well as concavity in order to make it possible for the back to align typically.

The following element from a cushion established that impacts back help is actually the base, or boxspring. The foundation/boxspring soaks up weight for the bed. That is necessary to acquire the boxspring created to match your cushion due to the fact that manufacturers concept both pieces to cooperate. A mismatched set may detrimentally influence the life expectancy of your mattress and also the level from help the bed mattress delivers.

Eventually, the best significant trick to bed mattress acquiring is to acquire exactly what fits for you. No two people coincide when that relates to exactly what we require from our cushion. As a result, that is vital to take a while to actually make an effort the bed out, specifically if you struggle with severe return concerns. This is actually suggested that you devote at least 10 minutes on numerous various cushions.

Skontaktuj się z nami

+48 664 922 145

Kinds Of Back Pain As Well As Bed Mattress That May Aid

Kinds Of Back Pain As Well As Bed Mattress That May Aid

About your wellness, the best important furniture you own is your bed. You invest roughly one third of your life in bedroom. An annoying bed can easily have an unfavorable effect on the amount and premium from your sleep. This is especially the case for countless pain in the back victims that have actually been actually sick encouraged over the last a number of decades that a company bed mattress is better for all of them. In actuality there are actually several variables to consider when picking the greatest cushion for you, including: the form of back complication you are experiencing, your rest setting, bed mattress help, and also your comfort inclination.

go hereOther kinds of bed mattress Home Page assist lessen pain for various types of rear issues as well as symptoms. Folks with lustrous disc problems possess indicators that include a shooting pain in one lower leg from the top of the butt to the lesser leg or even shoe alonged with feeling numb, the sensation of "pins as well as needles", or even lower leg weakening. Those experiencing this disorder would certainly profit from a company mattress as a bending over or bending bed mattress may be incredibly awkward.view source

Patients of spinal constriction experience discomfort, cramping or even numbness in the back, legs, upper arms, and also shoulders and function far better in a stretched or loosened position. For that reason, a somewhat softer bed mattress works much better for them. One of the most usual back pain problem is lower pain in the back. Usually people experience a hurting plain pain in the center of the reduced spine. A scientific study away from Spain revealed that a channel organization bed mattress is actually usually far better at relieving constant back pain compared to a firmer style. However, there isn't really one singular design from cushion that functions best for everybody along with lower neck and back pain.

In conjunction with the kind of pain in the back you deal with, yet another aspect to think about is actually the posture where you rest. If you have a lustrous disk concern after that sleeping on your stomach with a standard cushion under your belly and hips is most likely the absolute most comfy position for you given that it decreases worry on the degenerated disc in your lesser back. A stronger bed is actually most ideal for sleeping on your stomach while a softer bed mattress will trigger an uncomfortable arc in your back that are going to exacerbate your condition.

Another significant consider choosing a mattress is the help that mattress gives. A supporting bed mattress is going to supply the correct harmony from help as well as concavity in order to make it possible for the back to align typically.

The following element from a cushion established that impacts back help is actually the base, or boxspring. The foundation/boxspring soaks up weight for the bed. That is necessary to acquire the boxspring created to match your cushion due to the fact that manufacturers concept both pieces to cooperate. A mismatched set may detrimentally influence the life expectancy of your mattress and also the level from help the bed mattress delivers.

Eventually, the best significant trick to bed mattress acquiring is to acquire exactly what fits for you. No two people coincide when that relates to exactly what we require from our cushion. As a result, that is vital to take a while to actually make an effort the bed out, specifically if you struggle with severe return concerns. This is actually suggested that you devote at least 10 minutes on numerous various cushions.